Dotacje do szkoleń z funduszy UE

Firma KRENIG CONSULTING Piotr Krenig, jako członek PIFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i firma posiadająca certyfikację SUS 2.0 (Standard Usług Szkoleniowych) nadaną przez międzynarodową instytucję certyfikującą DEKRA – jest wpisana do BUR Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i RIS Rejestru Instytucji Szkoleniowych https://wuppoznan.praca.gov.pl/rejestr-instytucji-szkoleniowych-ris-.

Powyższe uprawnia do tego, aby uczestnicy naszych szkoleń, mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie z następujących źródeł:

Baza Usług Rozwojowych

 • Po wejściu na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w przystępnej wyszukiwarce znajdą Państwo ofertę szkolenia po nazwie organizatora szkolenia, czyli nazwie naszej firmy – Krenig Consulting Piotr Krenig.
 • Po wyszukaniu w Bazie Usług Rozwojowych interesującego szkolenia potencjalny beneficjent udaje się do Operatora Regionalnego celem złożenia wniosku zgłoszeniowego i podpisania umowy o dofinansowanie.

UWAGA! – kontakty do operatorów w poszczególnych województwach znajdują się w oddzielnym wykazie, dostepnym poniżej:

Na tym etapie beneficjent dowiaduje się, na jakie dofinansowanie do szkoleń z PARP może liczyć. Wnioski zgłoszeniowe znajdują się bezpośrednio na stronach Operatorów Regionalnych. W zależności od operatora są one przyjmowane w określonych terminach lub przez cały rok.

 • Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z operatorem należy dokonać rejestracji na platformie BUR. Rejestracji można dokonać jako osoba fizyczna lub jako firma widniejąca w bazie jako Użytkownik Instytucjonalny. W przypadku, gdy na szkolenie będą osoby o statusie pracownika, każdy z nich musi utworzyć własne konto użytkownika i dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego, czyli firmy w której są zatrudnieni. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą założyć dwa konta: jedno jako użytkownik i jedno jako Użytkownik Instytucjonalny. Wówczas, kierując „siebie” na szkolenie, przedsiębiorca musi dodać swojego użytkownika do Użytkownika Instytucjonalnego jako „pracownik”.
 • Po dokonaniu rejestracji można przejść do zapisania na wybrane szkolenie.
 • Następnie po dokonaniu wszelkich formalności przychodzi czas na szkolenie oraz jego ocenę.
 • Po odbyciu szkolenia jego koszty są pokrywane przez przedsiębiorcę z jego własnych środków.
 • Na koniec należy skontaktować się z Operatorem i przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, na których podstawie przedsiębiorca otrzyma określoną w umowie refundację.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

 • KFS – składanie wniosków o przyznanie środków

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia przez niego działalności.

 • Kto może skorzystać z dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski, osoby bezrobotne. Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi około 14 000 zł.

 • Gdzie uzyskać formularz wniosku o środki z KFS?

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS po 2020 roku powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.

 • Zasady składania wniosków i ich wzory

Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.